Pinhole hunting

Málokdy se mi poštěstí nafotit dva podařené pinhole záběry v jeden den. Včerejší den takovým byl.


Cestoval jsem pracovně po krásném kraji a tento den, stejně jako čas od času, si sebou vzal vybavení na fotografování.


Celou dobu jsem nepotkal nic, co by mně upoutalo natolik, abych fotil. Byl jsem z toho i chvíli mrzutý.


Mám rád ten okamžik, kdy to místo, tu věc uvidím a ustrnu a už přesně vidím, jak bude záběr vypadat.


Stalo se mi to ve Smržovce, kde jsem zahlédl potok ne daleko od cesty a šel se tam podívat. Najednou jsem prostě musel…


S dobrým pocitem vydařeného lovu jsem pokračoval za dalšími starostmi dne a při řízení jsem zahlédl věž nedaleko cesty ve Starých Hamrech, otočil vůz a musel tam zajet. Napřed jsem tam šel jen tak zvídat a protože to byl soukromý pozemek – všude kamery, bylo to ještě víc napínavé. Vrátil jsem se do auta pro vybavení, znovu vše připravil a pečlivě nastavil. Při pinhole fotografování je to prostě napínavé právě pro nejistotu výsledku a ne zrovna zanedbatelně i kvůli ceně snímku.


Dvě zastávky se vyplatily a pokud jste u malýho kluka někdy viděli rozzářené oči, když se mu něco povede, tak byste to viděli u mně zrovna tak,jen v trochu starším provedení.
Bylo mi jednou blízkou osobou řečeno, že patřím do skupiny lidí umanutých. Beru to jako lichotku a jsem si vědom toho, že má cesta je bláznivá, ale proto to dělám.

Pinhole hunting

I am rarely lucky enough to take two successful pinhole shots in one day. Yesterday was such.

I traveled around the beautiful region for work and this day, as well as from time to time, took with me photography equipment.

I haven’t met anything all the time that would attract me enough to take pictures. I was annoyed for a while.

I love the moment when I see the place and I get stuck and I can see exactly what the shot will look like.

It happened to me in Smržovka, where I saw a stream not far from the road and went to see it. Suddenly I just had to…

With a good feeling of a successful hunt, I continued to worry about the day, and while driving I saw a tower near the road in Staré Hamry, turned the car around and had to drive there. At first I just went there to look around and because it was private land – cameras everywhere, it was even more exciting. I returned to the car for equipment, prepared everything again and carefully adjusted it. In pinhole photography, it is simply exciting precisely because of the uncertainty of the result and not just negligibly due to the price of the image.

Two stops paid off and if you ever saw a bright boy’s eyes lit up when he did something, you would have seen it with me just in a slightly older version.
I was told by a loved one that I belonged to a group of humiliated people. I take it as flattery and I know my way is crazy, but that’s why I do it.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..